วิธี Sign in เข้าใช้งานระบบ และตั้งค่าการใช้งานทั่วไป


 

การ Sign in เข้าใช้งาน R-CRM เดิม ( SalesDesk)

 

1. ไปที่ URL : https://rcrm.readyplanet.com/login

2. กรอก Username (อีเมล) และ รหัสผ่าน

3. คลิกปุ่ม Sign in

 

กรณีลืมรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าใช้งาน

1. คลิกลิงก์ Forgot Password ที่หน้า Sign in หรือไปที่ URL : https://rcrm.readyplanet.com/forgot/password

2. กรอก Username (อีเมล)

3. คลิกปุ่ม Reset My Password จากนั้น ระบบจะส่งอีเมลที่มีลิงก์กำหนดรหัสผ่านใหม่ไปให้ค่ะ


 

การ Sign in เข้าใช้งาน R-CRM ใหม่ (RMP)

 

1. ไปที่ URL : https://rmp.readyplanet.com/login
2. กรอก Username (อีเมล) และ รหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ม Sign inกรณีลืมรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าใช้งาน

1. คลิก ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) ที่หน้า Sign in 
2. กรอก Username (อีเมล)
3. คลิกปุ่ม รีเซ็ทรหัสผ่านของฉัน (Reset My Password) จากนั้น ระบบจะส่งอีเมลที่มีลิงก์กำหนดรหัสผ่านใหม่ไปให้ค่ะ

  

วิธีแก้ไขโปรไฟล์ (Edit Profile)

1. คลิกที่เมนู  (Burger) จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านขวาของชื่อและอีเมล และคลิกเมนู “แก้ไขโปรไฟล์”

 

2.  จะปรากฎหน้าสำหรับให้ผู้ใช้งานแก้ไขโปรไฟล์ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้ : สามารถ เปลี่ยนรูปภาพประจำตัว (รองรับไฟล์ภาพนามสกุล .JPG และ .PNG -ขนาดรูปภาพที่เหมาะสม 180 x 60 px.) แก้ไขชื่อสำหรับแสดงผลโปรไฟล์ และเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าติดต่อ : ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูล ซึ่งจะถูกนำไปใช้แสดงในอีเมลที่จะส่งถึง Lead จากหน้าติดตาม ข้อมูลของ Lead ค่ะ


สุดท้ายคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง


 

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

1. คลิกที่เมนู  (Burger) จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านขวาของชื่อและอีเมล และคลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

2. ปรากฎหน้าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คุณกรอกรหัสผ่านเดิม และกำหนดรหัสผ่านใหม่ สุดท้ายคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 


 

เปลี่ยนอีเมลผู้ใช้งาน (Change Username / Email)

1. คลิกที่เมนู  (Burger) จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านขวาของชื่อและอีเมล และคลิกเมนู “แก้ไขชื่อผู้ใช้”

 

2. ปรากฎหน้าสำหรับแก้ไขชื่อผู้ใช้ ให้คุณกรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน สุดท้ายคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 


 

วิธี Sign out ออกจากระบบ

เมื่อใช้งานระบบ R-CRM เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู  (Burger) จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านขวาของชื่อและอีเมล และคลิกเมนู “ออกจากระบบ”