ข้อมูลของธุรกิจ (Business Data)


1. เมนู ตั้งค่า (Settings) แบ่งการตั้งค่าการใช้งานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่


ส่วนที่ 1 ข้อมูลธุรกิจ

แสดงข้อมูลบัญชีที่ใช้งาน SalesDesk ของธุรกิจ ได้แก่ Business ID, ชื่อ Business, วันหมดอายุการใช้งานระบบ SalesDesk

รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้เอง ได้แก่ ประเทศที่ตั้งธุรกิจ และภาษาที่เลือกแสดงในระบบ


 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลติดต่อ

ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อบริษัทหรือธุรกิจ ได้แก่ ชื่อบริษัท/ธุรกิจ , อีเมล, เว็บไซต์, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์ รวมถึงอัพโหลดรูปโลโก้บริษัท

ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ จะถูกนำไปแสดงผลอัตโนมัติในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความลงท้ายอีเมล, ข้อมูลติดต่อในใบเสนอราคา ที่ผู้ใช้งานสามารถส่งออกจากหน้าข้อมูลของ Lead เป็นต้น

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเงิน ประกอบด้วยช่องสำหรับรับข้อมูล ได้แก่


 

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : กำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะคิดเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้า ที่ Admin เพิ่มในส่วนจัดการสินค้า

 • สกุลเงิน : เลือกสกุลเงินที่ต้องการแสดงผลเป็นหน่วนของราคาสินค้า

 • หัก ณ ที่จ่าย : เลือกเปิด/ปิด การใช้งานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีผลให้เลือกใช้งานได้ในส่วนเพิ่มสินค้าที่หน้าข้อมูลของ Lead

 • รูปแบบเลขที่ใบเสนอราคา และรูปแบบเลขที่ใบแจ้งหนี้ : กำหนดรูปแบบการแสดงผลเลขที่ของใบเสนอราคา (Quotation) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างจากหน้าข้อมูลของ Lead เพื่อส่งเป็นอีเมลแจ้งรายละเอียดสินค้าไปให้ Lead แต่ละรายการได้

 • เงื่อนไข : ใส่ข้อความเงื่อนไขในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หรือรายละเอียดการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปแสดงผลในหน้า ใบเสนอราคา (Quotation) และใบแจ้งหนี้ (Invoice)  สำหรับส่งให้ Lead แต่ละรายการ 

 


ส่วนที่ 4 เปิด/ปิดฟังก์ชัน 
ประกอบด้วยส่วนสำหรับตั้งค่า ได้แก่ • หัวข้อ ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า: หากเลือกเปิดใช้งาน ในหน้าข้อมูลของ Lead จะปรากฎลิงก์ "ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า" ให้ผู้ใช้งานที่มีการติดต่อ Lead และดำเนินการไปจนถึงขั้นตอน "ข้อเสนอ" หรือ "ต่อรอง" ได้คลิกย้อนสถานะการติดตามกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้
 • หัวข้อ แสดงรายละเอียดสินค้าในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้: หากต้องการให้ในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ มีรายละเอียดคร่าว ๆ ของสินค้าที่เลือกไว้ ให้ติ๊กเปิดใช้งานหัวข้อนี้
   

ตัวอย่างการแสดงผลปุ่มย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า ในหน้าจัดการข้อมูลของ Lead

 

 • หัวข้อ หัก ณ ที่จ่าย : เลือกใช้หรือไม่ใช้ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding tax) สำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล และหน่วยงานราชการ ซึ่งจะแสดงผลหัวข้อนี้ ในหน้าเมนู จัดการสินค้า เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าแต่ละชิ้น


 

ส่วนที่ 5 เงื่อนไขการคืน lead ไปให้ส่วนกลาง 

ในบางธุรกิจ อาจไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานถือครอง leads ไว้กับตนเองนานเกินไป บางธุรกิจมีนโยบายเพื่อควบคุมพนักงานขายเกี่ยวกับระยะเวลาถือครองรายชื่อลูกค้า เมื่อถึงเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะคืนรายชื่อลูกค้าให้กับส่วนกลางเพื่อนำไปกระจายให้พนักงานขายคนอื่นต่อไป

 

2. เมนู ผู้ใช้ของระบบ (Users)

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานในแอคเคาท์ SalesDesk* เดียวกันได้ จากเมนู ผู้ใช้ของระบบ (Users) โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. วิธีเพิ่มผู้ใช้ใหม่

1.1. คลิกปุ่ม "ส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่" (Invite new users)

1.2. ปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกรายละเอียด ให้กรอกชื่อที่ต้องการแสดง, อีเมลของผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ว่าจะให้เป็นผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ

1.3. คลิก "บันทึก

 

1.4. ข้อมูลผู้ใช้ใหม่ (ที่ยังไม่ได้คลิกยอมรับการใช้งาน) จะแสดงผลในหน้ารายการจัดการผู้ใช้ โดยหากผู้ใช้ใหม่ ไม่ได้รับอีเมลแจ้งคำเชิญ ผู้ดูแลสามารถคลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของผู้ใช้ และเลือก ส่งอีเมลเชิญอีกครั้ง หรือ ลบ ผู้ใช้ใหม่ได้ตามต้องการ

 

การตอบรับคำเชิญของผู้ใช้ใหม่

หลังจากผู้ดูแลระบบคลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่แล้ว ระบบจะส่งอีเมลเชิญไปยังผู้ได้รับเชิญ โดยผู้รับจะต้องคลิกลิงก์ในอีเมลนั้น เพื่อตอบรับคำเชิญ

 

 

จากนั้น จะปรากฎหน้าสำหรับให้ผู้ได้รับเชิญกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานด้วยตนเอง และคลิกปุ่ม Sign Up เพื่อยืนยันการสมัครใช้งาน

 

 

หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย จะปรากฎข้อมูลพร้อมปุ่ม Start สำหรับเริ่มต้นใช้งานแก่ผู้ใช้ใหม่ค่ะ

 

 

2. วิธีแก้ไข/ลบ ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในแอคเคาท์ SalesDesk ได้ โดยคลิก (Action Menu) ที่ด้านขวาของรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข

 

 

จะปรากฎหน้าต่าง "แก้ไขผู้ใช้งาน" โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อที่แสดง, รหัสผ่าน, เปลี่ยนบทบาท และสถานะของผู้ใช้งานได้ และคลิก "บันทึก" เพื่อยืนยันการแก้ไข

 

สำหรับผู้ดูแลที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์ SalesDesk ปัจจุบัน (Owner) เมื่อคลิก  (Action Menu) จะมองเห็นเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมา คือ "ตั้งเป็นเจ้าของ" ซึ่งสามารถคลิกเพื่อกำหนดให้ผู้ดูแลคนอื่น (Admin) มาเป็นเจ้าของแอคเคาท์แทนตนเองได้ 

โดยหลังจากคลิกยืนยันแล้ว เจ้าของแอคเคาท์เดิมจะถูกลดบทบาทเป็นผู้ดูแลค่ะ

 

หรือกรณีที่ไม่ต้องการเก็บรายชื่อผู้ใช้งานบางรายแล้ว สามารถลบออกจากแอคเคาท์ได้ โดยคลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ลบ" และคลิกยืนยันการลบค่ะ 

 

* หมายเหตุ : โควต้าจำนวนผู้ใช้งานในแอคเคาท์ SalesDesk จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน


 

3. เมนู จัดการทีม (Teams)

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการทีม (กลุ่มของผู้ใช้) โดยสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ของระบบ เข้ามาเป็น สมาชิกทีม และหัวหน้าทีมได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

- ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถเป็นได้ทั้งสมาชิกและหัวหน้าทีม

- ใน 1 ทีม สามารถมีหัวหน้าทีมได้มากกว่า 1 คน

- หัวหน้าทีม ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกทีม

- หัวหน้าทีม สามารถดูข้อมูล leads ของสมาชิกทีมได้

 

ขั้นตอนการเพิ่มทีม

หลังจากเข้าสู่หน้า "จัดการทีม" ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มทีม" จะปรากฎหน้าต่างให้ใส่ชื่อทีม จากนั้นเลือกผู้ใช้ในตำแหน่งหัวหน้าทีม และสมาชิกได้ตามต้องการ (กรณีมีผู้ใช้งานในระบบจำนวนมาก สามารถพิมพ์คำค้นหา ด้วยชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ได้) และคลิกปุ่ม "บันทึก"


 

วิธีแก้ไขและลบทีม

เพียงคลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) ที่อยู่ด้านขวาของข้อมูลทีมที่ต้องการ จะปรากฎเมนูให้แก้ไขหรือลบทีมผู้ใช้งานที่ต้องการได้ค่ะ


 

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหัวหน้าทีม

1. เมนู Lead : หัวหน้าทีมสามารถดูข้อมูลรายการ Leads ในกล่อง Inbox ของสมาชิกทีมได้


 

2. เมนูข้อมูลสถิติของ Lead : หัวหน้าทีม สามารถเลือกดูข้อมูลของทีมที่ตัวเองเป็นหัวหน้าได้ และสามารถเลือกดูเฉพาะข้อมูลสถิติของสมาชิกทีมได้


 


 

4. เมนู กลุ่มผู้รับ Lead (Lead Distribution Lists)

ในกรณีที่แอคเคาท์ SalesDesk ของคุณมีผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่ติดต่อและดูแล Lead หลายคน และหากผู้ดูแลระบบต้องการกระจาย Lead ที่เข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ ไปให้กับผู้ใช้งานแบบเฉลี่ยโดยอัตโนมัติ 

ไม่ว่าจะเป็น การนำเข้ารายชื่อ (Import) ด้วยไฟล์ CSV, การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยแบบฟอร์ม และ widget, และการเชื่อมต่อกับ Facebook Lead เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องกดส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานแต่ละคนทีละรายการ

 

วิธีสร้างกลุ่มผู้รับ Lead

1. ภายในหน้า "กลุ่มผู้รับ Lead" คลิกปุ่ม "เพิ่ม"


2. ปรากฎหน้าต่าง "เพิ่มกลุ่มผู้รับ Lead"

- หัวข้อ ชื่อ : กรอกชื่อกลุ่ม

- หัวข้อ รูปแบบ : เลือกรูปแบบการแจก Lead ด้วยรูปแบบ สุ่ม (Randomly) หรือ วนแจก (Round-robin)

- หัวข้อ ผู้ใช้ : เลือกผู้ใช้งานที่จะได้รับ Lead อย่างน้อย 1 รายการ

- หัวข้อ ทีม : กรณีมีการเพิ่มทีมและสมาชิกในทีมเพื่อดูแล Lead ในเมนู "จัดการทีม" แล้ว สามารถเลือกทีมที่ต้องการมาอยู่ในกลุ่มผู้รับ Lead ได้


3. คลิก บันทึก


 

วิธีแก้ไขหรือลบกลุ่มผู้รับ Lead

สามารถคลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของกลุ่มผู้รับ จะปรากฎเมนูสำหรับแก้ไขหรือลบกลุ่มผู้รับได้ตามต้องการค่ะ 

หมายเหตุ : กรณีลบกลุ่มผู้รับ Lead หากมีการตั้งค่าให้ระบบยังส่ง Lead เข้ากลุ่มผู้รับนี้ ข้อมูลจะถูกส่งถึง Owner โดยอัตโนมัติ


 

และเมื่อสร้างกลุ่มผู้รับ Lead แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการรับข้อมูล Lead จากช่องทางต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้รับ ได้ดังนี้ 

 • ตั้งค่านำเข้ารายชื่อ (Import) ด้วยไฟล์ CSV ที่เมนู นำเข้า Lead (Lead Import) หลังจากที่ผู้ดูแลระบบอัพโหลดไฟล์ข้อมูล Lead แล้ว เมื่อคลิก "ส่งเข้า Inbox" จะปรากฎกลุ่มผู้รับ Lead ให้เลือก 

 

 • ตั้งค่านำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์ ได้ที่ เมนู Lead Receiver API (ภายใต้เมนู เชื่อมต่อกับเว็บไซต์)

 

 • ตั้งค่าการดึงข้อมูล Lead จาก Facebook ได้ที่ เมนู Lead ที่เข้ามา (ภายใต้เมนู เชื่อมต่อกับ Facebook) 

5. เมนู ขั้นตอนสำหรับ Lead (Lead Steps)

โดยปกติ ขั้นตอนสำหรับ Lead ที่ระบบกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลงรายละเอียดการติดต่อ Lead ตามขั้นตอน จะประกอบด้วย ขั้นตอนการติดต่อ, ขั้นตอนข้อเสนอ, ขั้นตอนต่อรอง และขั้นตอนปิดการขาย

 

แต่เพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขชื่อขั้นตอนสำหรับ Lead ทั้ง 4 ขั้นตอน ให้เป็นข้อความอื่น ๆ ได้ ดังนี้

 • คลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข"

 

 

 • จะปรากฎหน้าต่าง แก้ไขชื่อขั้นตอน ให้กรอกชื่อขั้นตอนที่ต้องการ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคลิกบันทึก

 

 

 • ในหน้าข้อมูลของ Lead แต่ละรายการ ก็จะแสดงชื่อขั้นตอนการติดต่อ Lead ตามที่แก้ไขอัตโนมัติ

 

 


 

6. เมนู ป้ายกำกับสำหรับ Lead (Lead Labels)

ป้ายกำกับ เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบกลุ่ม Lead เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของป้ายกำกับ เหมือนกับ “โฟลเดอร์” ในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ

 

1. วิธีเพิ่มป้ายกำกับ (Add Label)

 • คลิกปุ่ม "เพิ่มป้ายกำกับ" (Add Label)

 

 • ปรากฎหน้าต่างเพิ่มป้ายกำกับ ให้กรอกชื่อป้ายกำกับ และเลือกสี รวมถึงรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับป้ายกำกับนี้ (ไม่บังคับ) และคลิก "บันทึก"

 

2. วิธีแก้ไขป้ายกำกับ (Edit Label)

 • คลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "แก้ไข"


 

 • ปรากฎหน้าต่างแก้ไขป้ายกำกับ สามารถแก้ไข ชื่อป้ายกำกับ รายละเอียด เลือกสี รวมถึงสถานะการใช้งานของป้ายกำกับนี้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก "บันทึก"

 

3. วิธีลบป้ายกำกับ (Delete Label)

 • คลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "ลบ"


 

 • ปรากฎหน้าต่างแก้ยืนยันการลบ ให้คลิกปุ่ม "OK"


 

7. เมนู แหล่งที่มาของ Lead (Lead Sources)

โดยปกติ เมื่อผู้ใช้งานระบบ SalesDesk มีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของ Lead แต่ละรายการ จะมีข้อมูลหนึ่งที่จำเป็นต้องกรอกคือ แหล่งที่มาของ Lead รายการนั้น ๆ

 

 

ซึ่งหากธุรกิจของคุณมีแหล่งที่มาของ Lead นอกเหนือจากที่ระบบกำหนดให้ (System Lead Sources) สามารถเพิ่มรายการใหม่แบบกำหนดเอง (Custom Lead Source) ได้ที่หัวข้อนี้

โดยคลิกปุ่ม "เพิ่มที่มาของ Lead" จากนั้น กรอกชื่อแหล่งที่มา และคลิก "บันทึก" ค่ะ

 

 

นอกจากนี้ หากมีหัวข้อแหล่งที่มาของ Lead ใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน สามารถคลิก "แก้ไข" และเปลี่ยนสถานะเป็น "ไม่ได้ใช้งาน" ซึ่งจะไม่แสดงผลตัวเลือกนั้น ๆ ในหัวข้อแหล่งที่มา ในหน้าเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล Lead ค่ะ

 

 


 

8. เมนู จัดการเอกสาร (Documents)

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหมวดหมู่และอัพโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โบรชัวร์รายละเอียดสินค้า ข้อมูลโปรโมชั่น ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้งาน SalesDesk คลิกส่งไฟล์เหล่านี้ไปให้ Lead ผ่านระบบอีเมลในหน้า ข้อมูลของ Lead ได้อย่างสะดวก 


วิธีเพิ่มหมวดหมู่เอกสาร

ในหน้า "จัดการเอกสาร" คลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่เอกสาร" จากนั้นตั้งชื่อหมวดหมู่ (แยกตามประเภทเอกสารหรือการใช้งาน) และคลิก "บันทึก"

 

 

วิธีเพิ่มไฟล์เอกสารในหมวดหมู่

คลิกที่หมวดหมู่เอกสารที่เพิ่มไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มไฟล์เอกสาร" จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกไฟล์สำหรับอัพโหลด (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ตั้งชื่อไฟล์ที่จะให้แสดงผลตามต้องการ และคลิก "บันทึก"

 

 

วิธีค้นหาหมวดหมู่เอกสารและไฟล์เอกสาร

เบื้องต้นจะมีช่องสำหรับค้นหาแสดงผลอยู่ข้างปุ่ม เพิ่มหมวดหมู่เอกสาร และ เพิ่มไฟล์เอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาหมวดหมู่เอกสารหรือไฟล์เอกสารในแต่ละส่วนได้ ตามต้องการ


 

วิธีแก้ไขและลบไฟล์เอกสาร

บริเวณด้านขวาของไฟล์เอกสารแต่ละไฟล์ จะมีสัญลักษณ์  (Action Menu) เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎเมนู "แก้ไข" สำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสารใหม่ในหัวข้อเดิมหรือแก้ไขชื่อไฟล์เอกสารเดิม หรือคลิก "ลบ" เพื่อลบไฟล์เอกสารนั้นออกจากระบบ

 

 

วิธีแก้ไขและลบหมวดหมู่เอกสาร

บริเวณด้านขวาของแต่ละหมวดหมู่ จะมีสัญลักษณ์  (Action Menu) เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎเมนู "แก้ไข" สำหรับเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่เอกสาร หรือคลิก "ลบ" เพื่อหมวดหมู่เอกสาร ซึ่งจะทำให้ไฟล์เอกสารภายใต้หมวดหมู่นั้น ๆ ถูกลบออกจากระบบด้วย


 

การใช้งานไฟล์เอกสารด้วยการส่งอีเมลจากหน้าข้อมูลของ Lead

เมื่อผู้ใช้งานคลิกเข้าสู่หน้าข้อมูลของ Lead ในส่วน "ประวัติ" และเลือก "ส่งอีเมล" ด้านล่างสุดจะมีปุ่มให้เลือกเพิ่ม "ไฟล์เอกสาร" หากคลิกแล้วก็จะพบกับหมวดหมู่เอกสารและไฟล์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มไว้ค่ะ


 


  

9. เมนู จัดการสินค้า (Products) 

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลและมูลค่าของรายการสินค้าต่าง ๆ ที่องค์กรหรือธุรกิจจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ SalesDesk ที่ติดต่อกลับ Leads และทราบว่า Lead สนใจในสินค้าใด ได้เลือกเพิ่มข้อมูลสินค้าในส่วนการติดตาม Lead รายการนั้น ๆ

นอกจากนี้ข้อมูลสินค้าที่เพิ่มในหน้าข้อมูลของ Lead แต่ละราย จะถูกนำไปเก็บเป็นสถิติของ Lead แยกตามผู้ใช้งานและตามสินค้าที่ปิดได้อีกด้วย

 

วิธีเพิ่มสินค้า

วิธีที่ 1 ใช้ปุ่มเพิ่มสินค้า ในหน้า "จัดการสินค้า" คลิกปุ่ม "เพิ่มสินค้า" จากนั้นกรอกรายละเอียดของสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, รายละเอียดสินค้า, กรอกข้อมูลเกี่ยวกับราคา และภาษี สุดท้ายคลิก "บันทึก"


 

วิธีที่ 2 นำเข้าไฟล์ CSV วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลสินค้าเข้ามาใส่ในระบบ SalesDesk ได้ครั้งละหลายรายการ  เพียงเตรียมไฟล์ข้อมูลสินค้าด้วยโปรแกรม เช่น Microsoft Excel และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .CSV (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้จากเมนู นำเข้าสินค้า) และสามารถอัปเดทรายการสินค้าเดิมได้โดยการอ้างอิงจากรหัสสินค้า หรือ Product Code ให้ตรงกับในรายการที่อยู่ในไฟล์ CSV ที่เตรียมไว้


ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลสินค้าเป็นไฟล์ .CSV

 

จากนั้น ในเมนู "จัดการสินค้า" ให้คลิกปุ่ม "นำเข้าสินค้า" จะปรากฎหน้าต่าง "นำเข้าไฟล์ CSV" ให้คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" และเลือกไฟล์ .CSV จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ"

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลสินค้า หากข้อมูลถูกต้องตามต้องการ ให้คลิกปุ่ม นำเข้า เพื่อยืนยันการอัพโหลด

 

เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลข้อมูลสินค้าในหน้าจัดการสินค้า


 

วิธีค้นหาสินค้า

เบื้องต้นจะมีช่องสำหรับค้นหาสินค้าแสดงผลอยู่ข้างปุ่ม เพิ่มสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสินค้าได้ตามต้องการ


 

วิธีแก้ไขและลบสินค้า

บริเวณด้านขวาของสินค้าแต่ละชิ้น จะมีสัญลักษณ์  (Action Menu) เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎเมนู "แก้ไข" สำหรับปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้า หรือคลิก "ลบ" เพื่อลบไฟล์เอกสารนั้นออกจากระบบ


 

วิธีเพิ่มสินค้าในหน้าข้อมูลของ Lead

เมื่อทราบว่า Lead สนใจสินค้าหรือบริการใดของธุรกิจ ผู้ใช้งานสามารถลงบันทึกข้อมูลได้ในหน้าข้อมูลของ Lead โดยสร้างใบเสนอราคา จากนั้นในหน้าต่างสร้างใบเสนอราคา ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจากรายการสินค้า ตามที่ผู้ดูแลระบบได้เพิ่ม ได้หลายรายการ (และสามารถลบรายการสินค้าหรือบริการที่เพิ่มได้) โดยในแต่ละรายการสินค้าที่เลือกไว้ จะสามารถเพิ่มรายละเอียดของสินค้าได้คร่าว ๆ ในช่องด้านล่าง (วิธีการตั้งค่าให้แสดงรายละเอียดของสินค้า) และระบบจะแสดงผลมูลค่ารวมในส่วนท้าย

 

 

 


 

 

10. เมนู รูปแบบอีเมล (Email Templates)

ข้อมูลในส่วนนี้ จะถูกนำไปเป็นค่าเริ่มต้นในเนื้อหาอีเมลที่ผู้ใช้งานจะส่งถึง Lead ผ่านหน้าข้อมูลของ Lead ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์หัวข้อและข้อความเนื้อหาอีเมลที่ต้องการแสดงผล ร่วมกับการตั้งค่าตัวแปร ให้ระบบ SalesDesk นำข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลธุรกิจ มาเติมในเนื้อหาจดหมายข่าวได้อัตโนมัติ

 

หน้าตั้งค่ารูปแบบอีเมล สามารถเลือกตัวแปรจากคอลัมน์ด้านขวา มาใช้ร่วมกับหัวข้ออีเมล และข้อความในเนื้อหาอีเมลได้

 

การแสดงผลหัวข้อและข้อความเนื้อหาอีเมล ในส่วนสำหรับส่งอีเมล จากหน้าข้อมูลของ Lead

 


 

11. เมนู ใบเสนอราคา & ใบแจ้งหนี้

เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้สำหรับค้นหาใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ SalesDesk โดยสามารถค้นหาได้โดย กรอกเลขที่ใบเสนอราคา, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ และสามารถค้นหาอย่างละเอียดมากขึ้นเป็นรายทีม หรือรายบุคคล

 

12. เมนู ข้อมูลการใช้งาน

เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้สำหรับดูปริมาณการใช้งาน SalesDesk เช่นจำนวน lead, จำนวนทะเบียนลูกค้า, จำนวนทีม, จำนวนสินค้า, จำนวนเอกสาร

 

ส่วนที่ 5 Add On

เป็นการเปิดเรียกใช้งานแบบฟอร์มที่กำหนดเองในระบบมาใช้งานค่ะ 

ฟังก์ชั่นนี้ใช่งานได้เฉพาะลูกค้า แพ็คเกจ basic หรือ pro เท่านั้นค่ะ