ภาพรวม (All Desks)

สำหรับ Admin (ผู้ดูแล) และเจ้าของแอคเคาท์ R-CRM จะมองเห็นเมนูพื้นฐานในการเข้าถึงและดูแลข้อมูล Lead เพิ่มเติมจากผู้ใช้งานทั่วไป ดังนี้

        1. รายงานและสถิติ (Reports & Stats)

                   1.1 เมนู สถิติของ Lead 

                   1.2 เมนู ข้อมูลสถิติของ Widget 

 

1.1 เมนู สถิติของ Lead 

                   - Pipeline

                       ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติของ Lead ที่เข้ามาในระบบและการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการแสดงจำนวน Lead และมูลค่าของ Lead ในแต่ละขั้นตอน (step) แจกแจงตามผู้ใช้ ในส่วนบนสุดของหน้า 

 

 

โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ค่ะ

            - สามารถเลือกดูข้อมูลได้ ที่มุมบนด้านซ้าย  เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด หรือ เฉพาะหลีดที่รอดำเนินการ  

            - สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้ ในข้อมูลสถิติทุกรูปแบบ 

และในกรณีที่ผู้ดูแลระบบได้สร้างทีมผู้ใช้งานในเมนู "จัดการทีม" จะปรากฎข้อมูลสถิติตของ Lead แยกตามทีมและผู้ใช้ในทีมอีกด้วย

 

หากคลิก "แสดงมูลค่า" จะปรากฎยอดรวมมูลค่าตามที่ผู้ใช้ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้า/บริการ ที่หน้ารายละเอียดของ Lead ด้วย ซึ่งจะช่วยประเมินมูลค่าของ Lead ที่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการติดตาม Lead ของผู้ใช้งานค่ะ

 

 

นอกจากข้อมูลแบบภาพรวมแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานสถิติตามประเภทข้อมูลได้ จากตัวเลือกดังนี้

  • ตำแหน่งหมายเลข 1 เลือกดูรายงานสถิติ ที่จำแนกตาม Lead ที่ถูกดำเนินการ, การเกิด Lead Conversions, รายงานยอดขาย และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย

ตำแหน่งหมายเลข 2 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติ แบบรายวัน (วันนี้และเมื่อวาน) แบบรายเดือน (เดือนนี้และเดือนที่ผ่านมา) แบบสัปดาห์ (สัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่ผ่านมา) และแบบไตรมาส (ไตรมาสนี้และไตรมาสที่ผ่านมา)

  

1. ข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ (Actioned Leads) ประกอบด้วย

  • Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน (Daily Actioned Leads) เก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead

  • Lead ที่ถูกส่งต่อในแต่ละวัน (Daily Forwarded Leads) แสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งต่อไปให้ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในแอคเคาท์ R-CRM เดียวกัน

โดยหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลวันที่และจำนวน Lead ของแต่ละจุด

 

 

2. ข้อมูลสถิติ Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) ประกอบด้วย

  • Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือเลือกดูเฉพาะสถิติตามขั้นตอนที่ต้องการได้ (ตามตำแหน่งหมายเลข 1)

  • Lead Conversions ในแต่ละขั้นตอน (Lead Conversions by Step) แสดงสถิติข้อมูลการดำเนินการกับ Lead ในขั้นตอนต่าง ๆ

  • Lead Conversions จำแนกตามแหล่งที่มา (Lead Conversions by Source) สามารถดูสถิติของ Lead แยกตามแหล่งที่ Lead เกิดขึ้นได้


และหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลจำนวน Lead ของแต่ละจุด (ตามตำแหน่งหมายเลข 2)

 

3. รายงานยอดขาย (Sales Report)

ในหัวข้อนี้จะเก็บสถิติยอดขายของผู้ใช้งานทุกคน ในแอคเคาท์ R-CRM และนำมาสร้างเป็นสถิติดังนี้


3.1. รายงาน ยอดขาย แบ่งตามผู้ใช้ (Sales by User)

 

 

3.2. รายงาน ยอดขาย แบ่งตามสินค้า (Sales by Product) 

 

 

3.3. รายงาน ยอดขาย แบ่งตามแหล่งที่มา (Sales by Source)

 

3.4. รายงาน ยอดขายในแต่ละเดือน (Monthly Sales) 


 

4. เวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย (Avg. Lead Closed Time)

ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานใช้ปิดการขาย Lead ในระบบ โดยแบ่งเป็น

  • เวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย แบ่งตามผู้ใช้ (Avg. Lead Closed Time By User)

  • เวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิดการขาย แบ่งตามแหล่งที่มา (Avg. Lead Closed Time By Source)


 

วิธี Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

สำหรับข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ

 


 

ข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ (Actioned Leads) ประกอบด้วย

  • Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน (Daily Actioned Leads) เก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead

  • Lead ที่ถูกส่งต่อในแต่ละวัน (Daily Forwarded Leads) แสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งต่อไปให้ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในแอคเคาท์ SalesDesk เดียวกัน

โดยหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลวันที่และจำนวน Lead ของแต่ละจุด

2.2 เมนู ข้อมูลสถิติของ R-Widget (Widget Statistics)

เป็นส่วนที่บันทึกและแสดงผลข้อมูลสถิติจากการนำ Widget Code (แชทผ่าน Facebook, แชทผ่าน LINE, โทรศัพท์ และกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ ) ไปติดตั้งในเว็บไซต์ของคุณ ว่ามีผู้ชมเว็บไซต์ที่สนใจในสินค้าและบริการได้ติดต่อธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งจะแบ่งตามช่องทาง รวมถึงแคมเปญโฆษณา แสดงเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน   รายละเอียด...