เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (Website Integration)

ภายใต้เมนูข้อมูลของธุรกิจ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (Website Integration) จะประกอบด้วยเมนูย่อยสำหรับจัดการข้อมูล ดังนี้

  1. เมนู Lead Receiver API : ตั้งค่านำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

  2. เมนู Order Receiver API : ตั้งค่านำเข้ารายการสั่งซื้อจากเว็บไซต์  

  3. เมนู Lead Conversion Webhook : ตั้งค่าส่งออกข้อมูลจากเว็บไซต์

 

1. เมนู Lead Receiver API : ตั้งค่านำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบ สามารถเลือกผู้ใช้งานที่จะได้รับข้อมูล Lead เมื่อมีผู้กรอกฟอร์มที่หน้าเว็บไซต์ (Widget Form จากข้อ 1. ข้างต้น) โดยสามารถเลือกได้ 1 รายชื่อ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกปุ่ม ตั้งค่า

  2. ปรากฎหน้าต่าง ตั้งค่าการรับ Lead จาก API ให้เลือกรายชื่อผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งที่จะได้รับ Lead หรือกลุ่มผู้รับ Lead ตามที่ได้สร้างไว้ (เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  3. คลิก บันทึก

 

จากนั้น เมื่อมีผู้ชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลใน Widget Form และเกิดเป็นรายการ Lead แล้ว ข้อมูลจะดังกล่าวก็จะแสดงผลในหน้า Lead Receiver API โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการ Lead อย่างย่อได้ทั้งหมด หรือใช้เครื่องมือตัวกรอง เลือกดูเฉพาะช่วงเวลา, เลือกดูตามผู้รับ Lead หรือค้นหาจากชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของ Lead ได้

 

 

และสำหรับผู้ใช้งาน ที่ได้รับรายการ Lead สามารถตรวจสอบข้อมูลในจากกล่อง Inbox ตามปกติเหมือนการสร้าง Lead ใหม่เอง และประสานงานติดต่อกลับ Lead ทันทีที่ได้รับข้อมูล

หรืออาจทำหน้าที่เป็นผู้ที่ตรวจสอบข้อมูล Lead แล้วส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ติดต่อกลับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแบ่งบทบาทและหน้าที่ในธุรกิจของคุณด้วยค่ะ

 

 


 

3. เมนู Lead Conversion Webhook

ในกรณีธุรกิจหรือองค์กรมีการใช้ฐานข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลลูกค้า สามารถเชื่อมต่อระบบ R-CRM เข้ากับฐานข้อมูลปลายทาง เพื่อส่งข้อมูล Leads ที่ปิดการขายแล้ว ไปจัดเก็บในฐานข้อมูลนั้น ๆ และนำไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ได้ต่อไปค่ะ

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเชื่อมต่อระบบ R-CRM กับระบบอื่น เพื่อส่งออก Lead สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ ReadyPlanet เพื่อให้ทางฝ่ายพัฒนาระบบช่วยดำเนินการติดตั้งได้ค่ะ