รายงานและสถิติ (Reports & Stats)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติของ Lead ที่เข้ามาในระบบและการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะแสดงข้อมูล Lead ที่อยู่ใน Inbox ของตนเอง ในมุมมองภาพรวม แยกตามสถานะการติดต่อปัจจุบัน แสดงผลในส่วนบนสุดของหน้า

 

 

หากคลิก "แสดงมูลค่า" จะปรากฎยอดรวมมูลค่าตามที่ผู้ใช้ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้า/บริการ ที่หน้ารายละเอียดของ Lead ด้วย ซึ่งจะช่วยประเมินมูลค่าของ Lead ที่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการติดตาม Lead ของผู้ใช้งานค่ะ

 

และส่วนล่างสุดของหน้าภาพรวมสถิติ จะแสดงรายงานยอดขายในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงในมุมมองกราฟ Bar Chart หรือตารางข้อมูลนอกจากข้อมูลแบบภาพรวมแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานสถิติตามประเภทข้อมูลได้ จากตัวเลือกดังนี้

  • ตำแหน่งหมายเลข 1 เลือกดูรายงานสถิติ ที่จำแนกตาม Lead ที่ถูกดำเนินการ, การเกิด Lead Conversions และรายงานยอดขาย

  • ตำแหน่งหมายเลข 2 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติ แบบรายวัน (วันนี้และเมื่อวาน) แบบรายเดือน (เดือนนี้และเดือนที่ผ่านมา) แบบสัปดาห์ (สัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่ผ่านมา) และแบบไตรมาส (ไตรมาสนี้และไตรมาสที่ผ่านมา)

 

 

1. ข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ (Actioned Leads) ประกอบด้วย

  • Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน (Daily Actioned Leads) เก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead

  • Lead ที่ถูกส่งต่อในแต่ละวัน (Daily Forwarded Leads) แสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งต่อไปให้ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในแอคเคาท์ R-CRM เดียวกัน

โดยหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลวันที่และจำนวน Lead ของแต่ละจุด

 

 

2. ข้อมูลสถิติ Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) ประกอบด้วย

  • Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือเลือกดูเฉพาะสถิติตามขั้นตอนที่ต้องการได้ (ตามตำแหน่งหมายเลข 1)

  • Lead Conversions ในแต่ละขั้นตอน (Lead Conversions by Step) แสดงสถิติข้อมูลการดำเนินการกับ Lead ในขั้นตอนต่าง ๆ

  • Lead Conversions จำแนกตามแหล่งที่มา (Lead Conversions by Source) สามารถดูสถิติของ Lead แยกตามแหล่งที่ Lead เกิดขึ้นได้


และหากนำ Cursor เมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ จะแสดงข้อมูลจำนวน Lead ของแต่ละจุด (ตามตำแหน่งหมายเลข 2)

 


 

 

3. รายงานยอดขาย (Sales Report)

ในหัวข้อนี้จะเก็บสถิติยอดขายของผู้ใช้งานในระบบ R-CRM และนำมาสร้างเป็นสถิติแยกตาม มูลค่าของยอดขาย แบ่งตามผู้ใช้ (Sales by User) ซึ่งเป็นข้อมูลยอดขายของผู้ใช้เอง และ ยอดขายแบ่งตามสินค้า (Sales by Product) 

 


 

วิธี Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

สำหรับข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ