รายงานและสถิติ (Reports & Stats)

ในการจะดูสถิตินั้น ข้อมูลจะอยู่ที่ R-Insights คลิกที่ RMP Home ขวามือ เลือก R-Insights

 

 

 

1. Pipeline

ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติของ Lead ที่เข้ามาในระบบและการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะแสดงข้อมูล Lead ที่อยู่ใน Inbox ของตนเอง ในมุมมองภาพรวม แยกตามสถานะการติดต่อปัจจุบัน แสดงผลในส่วนบนสุดของหน้า

 

หากคลิก "แสดงมูลค่า" จะปรากฎยอดรวมมูลค่าตามที่ผู้ใช้ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้า/บริการ ที่หน้ารายละเอียดของ Lead ด้วย ซึ่งจะช่วยประเมินมูลค่าของ Lead ที่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการติดตาม Lead ของผู้ใช้งานค่ะ

2. การใช้งาน (Activities)

2.1. Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน (Daily Actioned Leads) 

เก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead

 

 

2.2 ข้อมูลสถิติ Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) ประกอบด้วย

  • Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือเลือกดูเฉพาะสถิติตามขั้นตอนที่ต้องการได้ 

 

  • Lead Conversions แบ่งตามผู้ใช้งาน (Lead Conversions by User) แสดงสถิติข้อมูลการดำเนินการกับ Lead ในแต่ละผู้ใช้งาน

 

 

  • Lead Conversions จำแนกตามแหล่งที่มา (Lead Conversions by Source) สามารถดูสถิติของ Lead แยกตามแหล่งที่ Lead เกิดขึ้นได้

 

 


 

 3. ปิดการขาย (Performance)

ในหัวข้อนี้จะเก็บสถิติยอดขายของผู้ใช้งานในระบบ R-CRM และนำมาสร้างเป็นสถิติแยกตาม มูลค่าของยอดขาย แบ่งตามผู้ใช้ (Sales by User) ซึ่งเป็นข้อมูลยอดขายของผู้ใช้เอง และ ยอดขายแบ่งตามสินค้า (Sales by Product) 

 


 

วิธี Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

สำหรับข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ