ปุ่มค้นหา Lead/ทะเบียนลูกค้า (Universal Search)

ขอแนะนำช่องทางลัดที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล Lead และทะเบียนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เพียงคลิกสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย  ที่อยู่มุมขวาของแถบสีฟ้าด้านบน จากนั้นพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความในช่องค้นหา

ระบบจะค้นแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูล Lead และทะเบียนลูกค้า เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, บันทึกในหน้าข้อมูล Lead, หมายเลขใบเสนอราคา, หมายเลขใบแจ้งหนี้, รหัสลูกค้า เป็นต้น พร้อมให้ผู้ใช้งานคลิกดูรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมได้ทันที

หมายเหตุ : สำหรับผู้ดูแล (Admin) การค้นหา Lead ในช่อง Universal Search จะแสดงรายการ Lead ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นจากผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาด้วยการระบุช่วงเวลาที่ติดต่อ Lead หรือวันที่ขึ้นทะเบียนบัญชีลูกค้าได้

โดยเมื่อคลิกสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย  แล้ว ให้คลิกที่สัญลักษณ์  (ค้นหาโดยละเอียด) จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 

รวมถึง ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวกรองดังต่อไปนี้ เพื่อการแสดงผลข้อมูล Lead ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

  • ทีม (Team)

  • ชื่อผู้ใช้ (Users)

  • กล่องของ Leads (Folders)

  • ขั้นตอนของ Leads (Steps)

  • ป้ายกำกับของระบบ (System Labels)

  • ป้ายกำกับที่ผู้ใช้กำหนดเอง (My Labels)

  • สามารถเลือก Checkbox สำหรับค้นหารายการ Lead ที่มีสถานะรอดำเนินการ หรือรายการที่มีการตั้งเวลาแจ้งเตือนไว้


 

สุดท้ายคลิก ค้นหา ก็จะปรากฎข้อมูลของ Lead และทะเบียนลูกค้าตามคีย์เวิร์ดและช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ 

 

และในกรณีที่ค้นหาแล้ว ไม่พบข้อมูล Lead หรือทะเบียนลูกค้า จะมีปุ่ม "สร้าง Lead ใหม่" หรือ "สร้างทะเบียนลูกค้าใหม่" แสดงผล ให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปยังเมนู Lead หรือ ทะเบียนลูกค้า ก่อน

 

 


 

หมายเหตุ 

กรณีผู้ใช้งานระดับทั่วไป ค้นหาและพบรายการข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในหน้าผลการค้นหา เมื่อคลิกที่รายการดังกล่าวจะมองไม่เห็นรายละเอียดการติดต่อในหน้า ข้อมูลของ Lead (ยกเว้นว่าเป็น Lead ของผู้ใช้งานรายอื่นที่อยู่ในทีมเดียวกัน จะสามารถดูรายละเอียดและลงบันทึกการติดต่อให้กันได้)

 

ตัวอย่างผลการค้นหา กรณีที่ผู้ใช้งานทั่วไปค้นเจอ Lead ของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ที่อยู่คนละทีม จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงผล


 

เมื่อคลิกดูที่รายการดังกล่าว จะแสดงผลหน้าข้อมูลของ Lead ดังรูป