ปุ่มค้นหา Lead/ทะเบียนลูกค้า (Universal Search)

ขอแนะนำช่องทางลัดที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล Lead และทะเบียนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เพียงคลิกสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย  ที่อยู่มุมขวาของแถบสีฟ้าด้านบน จากนั้นพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือข้อความในช่องค้นหา

ระบบจะค้นแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูล Lead และทะเบียนลูกค้า เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, บันทึกในหน้าข้อมูล Lead, หมายเลขใบเสนอราคา, หมายเลขใบแจ้งหนี้, รหัสลูกค้า เป็นต้น พร้อมให้ผู้ใช้งานคลิกดูรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมได้ทันที

หมายเหตุ :

หากผู้ดูแล (Admin) ทำการตั้งค่าจำกัดการมองเห็น Leads และทะเบียนลูกค้า 

สำหรับผู้ดูแล (Admin) การค้นหา จะแสดงรายการ Lead ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นจากผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ 

สำหรับผู้ใช้งาน การค้นหา จะแสดงรายการ Lead ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นจากผู้ใช้งานนั้นๆ เท่านั้น

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาด้วยการระบุช่วงเวลาที่ติดต่อ Lead หรือวันที่ขึ้นทะเบียนบัญชีลูกค้าได้

โดยเมื่อคลิกสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย  แล้ว ให้คลิกที่สัญลักษณ์  (ค้นหาโดยละเอียด) จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 

รวมถึง ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวกรองดังต่อไปนี้ เพื่อการแสดงผลข้อมูล Lead ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

  • ทีม (Team)

  • ชื่อผู้ใช้ (Users)

  • กล่องของ Leads (Folders)

  • ขั้นตอนของ Leads (Steps)

  • ป้ายกำกับของระบบ (System Labels)

  • ป้ายกำกับที่ผู้ใช้กำหนดเอง (My Labels)

  • สามารถเลือก Checkbox สำหรับค้นหารายการ Lead ที่มีสถานะรอดำเนินการ หรือรายการที่มีการตั้งเวลาแจ้งเตือนไว้


 

สุดท้ายคลิก ค้นหา ก็จะปรากฎข้อมูลของ Lead และทะเบียนลูกค้าตามคีย์เวิร์ดและช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ 

 

และในกรณีที่ค้นหาแล้ว ไม่พบข้อมูล Lead หรือทะเบียนลูกค้า จะมีปุ่ม "สร้าง Lead ใหม่" หรือ "สร้างทะเบียนลูกค้าใหม่" แสดงผล ให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปยังเมนู Lead หรือ ทะเบียนลูกค้า ก่อน

 

 


 

หมายเหตุ 

กรณีผู้ใช้งานระดับทั่วไป ค้นหาและพบรายการข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในหน้าผลการค้นหา เมื่อคลิกที่รายการดังกล่าวจะมองไม่เห็นรายละเอียดการติดต่อในหน้า ข้อมูลของ Lead (ยกเว้นว่าเป็น Lead ของผู้ใช้งานรายอื่นที่อยู่ในทีมเดียวกัน จะสามารถดูรายละเอียดและลงบันทึกการติดต่อให้กันได้)

 

ตัวอย่างผลการค้นหา กรณีที่ผู้ใช้งานทั่วไปค้นเจอ Lead ของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ที่อยู่คนละทีม จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงผล


 

เมื่อคลิกดูที่รายการดังกล่าว จะแสดงผลหน้าข้อมูลของ Lead ดังรูป