เมนู เชื่อมต่อกับ Google Ads

ภายใต้เมนูเชื่อมต่อกับ Google Ads (Google Ads Integration) จะประกอบด้วยเมนูย่อยสำหรับจัดการข้อมูล ดังนี้

 

1. เมนู ตั้งค่า (Settings) 

 

1.1. ตั้งค่าบัญชี Google Ads (Google Ads Account Settings)

เบื้องต้นผู้ดูแลระบบ กดยอมรับ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ค่ะ

 

 Login เข้าบัญชี Google Ads กด Allow เพื่อยืนยันการเชื่อมบัญชี Google Ads

 

 หากการเชื่อมต่อสำเร็จ จะแสดงสถานะและข้อมูลบัญชี Google Ads พร้อมปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูล ดังภาพด้านล่าง