ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (Email Notifications)

ภายใต้สัญลักษณ์  ที่อยู่มุมขวาของแถบสีฟ้าด้านบน เป็นส่วนสำหรับให้ผู้ใช้งานระบบ R-CRM ตั้งค่าเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านอีเมลจากระบบ R-CRM  แอคเคาท์ของตนเอง โดยคลิกเปิดหรือปิดรับการแจ้งเตือน ที่หัวข้อดังนี้ค่ะ

 

1. แจ้งเตือน เมื่อได้รับ Lead ใหม่

หากผู้ใช้งานเลือกเปิดรับการแจ้งเตือนนี้ เมื่อได้รับ Lead ใหม่ที่เข้ามา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การนำเข้ารายชื่อแบบไฟล์ CSV, Widget แบบฟอร์มบนเว็บไซต์, Lead จาก Facebook และการได้รับ Forward Lead จากผู้ใช้รายอื่น ๆ เป็นต้น ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียด Lead เบื้องต้นให้ทราบทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่พลาดทุกการติดต่อว่าที่ลูกค้าคนสำคัญ


ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือน เมื่อได้รับ Lead ใหม่

 


2. แจ้งเตือน รายงานสรุปรายวัน 

เป็นอีเมลอัตโนมัติจากระบบที่จะส่งแจ้งผู้ใช้งานทุกวันในช่วงเช้า โดยในเนื้อหาอีเมลจะแสดงจำนวน Lead ที่ผู้ใช้งานได้รับเมื่อวาน และจำนวน Lead ที่ยังรอการดำเนินการใน Inbox 


ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือน รายงานสรุปรายวัน