เมนู เชื่อมต่อกับ Facebook (Facebook Integration)

สำหรับธุรกิจที่มีการสร้าง Facebook Page พร้อมทำโฆษณา Facebook Lead Ads ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือสร้าง Call to action ต่าง ๆ เช่น การเชิญชวนให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เกิด Lead ได้

และธุรกิจจะสามารถจัดการ Lead ที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเชื่อมต่อ Facebook เข้ากับ Account SalesDesk ตามขั้นตอนดังนี้


1. ภายใต้หัวข้อ "เชื่อมต่อกับ Facebook" (Facebook Integration) ให้คลิกเมนู "Lead ที่เข้ามา" (Incoming Leads)


 

 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม "ตั้งค่า" (Settings)


 

3. ปรากฎหน้าต่าง "ตั้งค่าการดึงข้อมูล Lead จาก Facebook" (Facebook Lead Download Settings) หากใน Browser ของคุณยังไม่ได้ Log in account Facebook ระบบจะให้กรอก Username และ Password ก่อน

แต่หาก Log in ไว้แล้วจะมีปุ่มให้กด Continue การใช้งานแอคเคาท์ Facebook นั้น ๆ ค่ะ


 

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างแจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลจาก SalesDesk ไปยังข้อมูล Facebook Profile ของคุณที่เป็นสาธารณะ ให้คลิกปุุ่ม "Continue as ชื่อโปรไฟล์"

 

 

5. จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนว่า SalesDesk จะดึงข้อมูลรายการ Facebook Page ที่คุณเป็นผู้ดูแลมาแสดงผล ให้คุณคลิก OK


 

6. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อย ในหน้าต่าง "ตั้งค่าการดึงข้อมูล Lead จาก Facebook" จะแสดงผลสัญลักษณ์  ให้คลิกเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ


 

7. จากนั้นให้ตั้งค่าดังนี้

7.1. หัวข้อ "Facebook Page ID/URL" ให้กรอกข้อมูล ID ของ Facebook Page หรือ URL ของ Facebook Page

7.2. หัวข้อ "เลือกแบบฟอร์มโฆษณา Lead" คลิกเลือกแบบฟอร์มที่ได้มีการสร้างจากการทำโฆษณา Facebook Lead Ads ที่ต้องการ (เลือกได้หลายรายการ)

7.3. หัวข้อ "ประเภทของผู้รับ" เลือกผู้มีสิทธิ์จะได้รับ Lead ทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่มผู้รับ Lead ตามที่สร้างไว้ได้

7.4. หัวข้อ "ผู้รับ" เลือกผู้รับหรือกลุ่มผู้รับ Lead ที่ต้องการ

7.5. คลิก บันทึก

 

8. หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Facebook สามารถคลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) จากนั้นเลือกแก้ไข หรือลบได้ตามต้องการ


 

9. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หากมี Lead กรอกแบบฟอร์มจาก Facebook Ads ข้อมูล Lead ดังกล่าวก็จะเข้ามาที่หน้า "Lead ที่เข้ามา" ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเมนูนี้

 

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook Ads กับ SalesDesk

คุณสามารถคลิกปุ่ม "ตั้งค่า" จากนั้นคลิกบริเวณชื่อโปรไฟล์ Facebook ของคุณที่มุมขวาบน และเลือก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook


หมายเหตุ

แพ็คเกจที่สามารถใช้งาน ส่งออก Lead,นำเข้าทำเบียนลูกค้า,ส่งออกทะเบียนลูกค้า แพ็คเกจ Basic เป็นต้นไปค่ะ