คู่มือการใช้งานถูกย้ายไปที่เว็บไซต์ help.readyplanet.com

ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ >>  คู่มือการใช้งาน R-CRM